BIM100 คืออะไร

BIM100
BIM100 คือ งานวิจัยกว่า 30 ปี
จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ที่ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้กันในร่างกายให้กลับสู่สภาวะที่สมดุล

BIM100 เกิดจากคำ 2 คำรวมกัน  คือ 100 และ BIM

BIM100100 คือแนวคิดที่ว่า... หากการร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน  ก็จะมีอายุยาวอยู่ได้ถึง 100 ปี

ส่วน BIM ย่อมาจาก Balancing immune (บา-ลาน-ซิ่ง-อิม-มูน) คือ การปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เช่น...

*** ถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 ติดเชื้อได้ง่าย BIM100 ก็จะช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาว เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นจนสามารถกลับมาต้านเชื้อต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้


*** แต่ถ้าภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไป  จนทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง BIM100 ก็สามารถช่วยปรับลดภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไปตรงนี้  ให้ลดกลับมาทำงานอยู่ในระดับปกติที่สมดุลได้  อาการแพ้ภูมิตัวเองจึงลดลงได้ โรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลงด้วยเช่นกัน


เมื่อนำ BIM  มารวมกับ 100  เป็น BIM100 ก็เป็นแนวคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานวิจัยของคนไทย  ที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน จนมีอายุยาวถึง 100 ปี  เพื่อจะได้มีเวลาอยู่มีความสุขร่วมกับครอบครัวที่อบอุ่นไปอีกยาวนาน 


ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลระดับโลก
คณะนักวิจัย OPERATION BiM (BIM100)
จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

BIM100

รายชื่อและผลงานต่างๆ ของคณะนักวิจัย
                   1. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
                            Professor Dr. Pichaet Wiriyachitra Ph.D.,F.R.A.C.I.   อ่านประวัติ...
                   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
                            Associate Professor Dr. Ampai Panthong   อ่านประวัติ...
                   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย
                            Dr. Siriwan Ong-chai (Yaemniyom) อ่านประวัติ...
                   4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
                            Associate Professor Dr. Souwalak Phongpaichit   อ่านประวัติ...
                   5. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
                            Dr. Wilawan Mahabusarakam   Associate Professor   อ่านประวัติ...

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวอย่างไร ?
      ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาวทั้ง 4 ชนิด คือ

1. Th1 กระตุ้นให้ระบบภุมิคุ้มกันจัดการกับ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

2. Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดีขึ้น

3. Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2   แต่ Th1Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากจนเกินความสมดุลจนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง

4. Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่สภาวะสมดุล

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ OPERATION BiM (BIM100)
ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1Th2Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกันจึงทำให้อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BiM เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง