BIM100 คืออะไร งานวิจัยภูมิสมดุล จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

BIM100 งานวิจัย "ภูมิสมดุล"  จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย
ช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM ย่อมาจาก Balancing immune (บา-ลาน-ซิ่ง-อิม-มูน) คือ การปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เช่น...
BIM100ถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ติดเชื้อได้ง่าย BIM100 ก็จะช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาว เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นจนสามารถกลับมาต้านเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย  และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในร่างกาย  รวมถึงเซลล์มะเร็งอีกด้วย

แต่ถ้าภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไป จนทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง ที่ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง ก็จะเป็นโรคต่างๆ  อาทิเช่น ข้อเสื่อม ตาเสื่อม เบาหวาน รูมาตอยด์ ผื่นผิวหนัง สะเก็ดเงิน เป็นต้น

BIM100 ก็สามารถช่วยปรับลดภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไปตรงนี้ ให้ลดลงมาหลั่งสารให้อยู่ในระดับปกติที่สมดุล อาการแพ้ภูมิตัวเองจึงลดลง โรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

ส่วน 100 คือแนวคิดที่ว่า... หากการร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ก็จะไม่มีโรคเจ็บไข้มาเบียดเบียน จึงจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ถึง 100 ปี

นักวิจัย
       ได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาว จาก มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่งและบัวบก ให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกาย แล้วทำให้เม็ดเลือดขาว ซึ่งก็คือTh1 Th2 Th17และ Treg ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการและเสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลได้อย่างรวดเร็ว ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา อธิบายหน้าที่ของภูมิคุ้มก้นในการต้านเซลล์มะเร็ง

ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันน้อยติดเชื้อได้ง่าย  จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นได้เร็ว

และในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ หรือทำงานมากเกินไป  ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติ  การสร้างภูมิสมดุลนี้


มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง 
"การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ"


ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวทั้ง 4 ชนิด คือ

     1. Th1 กระตุ้นให้ระบบภุมิคุ้มกันจัดการกับ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

     2. Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดีขึ้น

     3. Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2 แต่ Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากจนเกินความสมดุลจนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง

     4. Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่สภาวะสมดุล

จากการทดสอบ BIM100 งานวิจัยภูมิสมดุล
ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  พบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  มีผลต่อการปรับเม็ดเลือดขาว Th1, Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกัน

ผู้มีปัญหาสุขภาพ...  ที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้งานวิจัยภูมิสมดุล BIM100  เนื่องจากสามารถช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้กลับสู่สภาวะ... "สมดุล"  ที่สามารถกลับมาป้องกัน และดูแลร่างกายได้ตามธรรมชาติ

BIM100
ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลระดับโลก
รายชื่อและผลงานต่างๆ ของคณะนักวิจัย BIM100

1. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
     Professor Dr. Pichaet Wiriyachitra Ph.D.,F.R.A.C.I. อ่านประวัติ...

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
     Associate Professor Dr. Ampai Panthong อ่านประวัติ...

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย
     Dr. Siriwan Ong-chai (Yaemniyom) อ่านประวัติ...

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
     Associate Professor Dr. Souwalak Phongpaichit อ่านประวัติ...

5. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
     Dr. Wilawan Mahabusarakam Associate Professor อ่านประวัติ...