วิธีทาน BIM100ขนาดรับประทานเพื่อคุณภาพชีวิต
ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง และ/หรือ
ก่อนนอน 1 ชั่วโมง

Gสีเขียวครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
Aสีชมพูใน 3 วันแรกเริ่มเช้า 1 เย็น 1
ตั้งแต่วันที่ 4 เพิ่มเป็นเช้า 2 เย็น 2

B-Oสีชมพูกรณีป้องกัน เช้า 1 เย็น 1  
กรณีดูแล เช้า 2 เย็น 2          
และน้ำมังคุด 1 ซอง

Dสีฟ้าครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง
Nสีส้มครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง
และน้ำมังคุด 1 ซอง

Tสีเหลืองครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
มังคุดวันละ 1 ซอง
ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง


* ควรรับประทานทั้งชนิดแคปซูล และน้ำมังคุด