โปรโมชั่น

 โปรโมชั่นประจำเดือน

ซื้อการ์ซีเนีย 90 แคปซูล 6 ขวด
แถมฟรี การ์ซีเนีย 90 แคปซูล 1 ขวด มูลค่า 1,890 บ.
ราคา 11,340 บ.

ซื้อการ์ซีเนีย 50 แคปซูล 6 ขวด
แถมฟรี การ์ซีเนีย 50 แคปซูล 1 ขวด มูลค่า 1,220 บ.
ราคา 7,320 บ.
ซื้ออาธริน็อกซ์ ( BIM A ) ขนาด 60 แคปซูล 1 ขวด
ลดเหลือ 1590 บาท จากราคาปกติ 1,650 บ.
ซื้ออาธริน็อกซ์ ( BIM A ) ขนาด 60 แคปซูล 6 ขวด
แถมฟรี อาธริน็อกซ์ 1 ขวด มูลค่า 1,590 บ.

ราคา 9,540 บ.ก
ซื้อบิมโอ (BIM O) 6 ขวด
แถมฟรี บิมโอ 1 ขวด มูลค่า 1,820 บ.

ราคา 10,920 บ.
ซื้อไดอาบีน็อกซ์ (BIM D) 6 ขวด
แถมฟรี ไดอาบีน็อกซ์ 1 ขวด มูลค่า 1,650 บ.

ราคา 9,900 บ.
ซื้อนอไรซิส (BIM N) 6 ขวด
แถมฟรี นอไรซิส 1 ขวด มูลค่า 1,650 บ.

ราคา 9,900 บ.